මෝටර් රථ වීදුරු සැකසීම සහ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්

ස්වයංක්‍රීය පැලටිකරණය

 • Glass palletizing system automotive automation line

  Glass palletizing system Automotive automation line

  යෙදුම් ක්ෂේත්‍ර: වාහන වීදුරු
  වර්ගය:Glass Palletizing System
  වීදුරු අවශ්‍යයි: ලැමිෙන්ටඩ් වින්ඩ්ෂීල්ඩ් මාදිලි අංකය: FZPT-A
  උපරිම වීදුරු ප්‍රමාණය: 2300*1400 mm අවම වීදුරු ප්‍රමාණය: 1000*700 mm
  වීදුරු ඝණකම: 3mm - 6 mm
  වාහක මට්ටම: 850 +/- 30 mm (අභිරුචි කළ)
  කණ්නාඩි දිශානතිය: පියාපත් පහළට
  වංගුවේ ගැඹුර: උපරිම. 300 මි.මී