මෝටර් රථ වීදුරු සැකසීම සහ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්

GT උදුන ස්ථානගත කිරීමේ වාහකය

 • GT Furnace positioning conveyor

  GT උදුන ස්ථානගත කිරීමේ වාහකය

  යෙදුම් ක්ෂේත්‍ර: වාහන වීදුරු

  වර්ගය:වීදුරු ස්ථානගත කිරීමේ වාහකය

  වීදුරු අවශ්යයි: පැතලි වීදුරු

  ආදර්ශ අංකය.: FZGT-P

  උපරිම වීදුරු ප්‍රමාණය: 1600*1000 mm අවම වීදුරු ප්‍රමාණය: 760*400 mm

  වීදුරු ඝණකම: 3 - 6 මි.මී

  කණ්නාඩි දිශානතිය: කෙටි දාරය ඉදිරියෙන්

  හුවමාරු වේගය: උපරිම. 40m/min (විචල්‍ය සංඛ්‍යාත වෙනස් කළ හැකි)

  වගු උස: 1430±25 මි.මී. (අභිරුචි කළ)