මෝටර් රථ වීදුරු සැකසීම සහ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්

PVB කප්පාදු රේඛාව

 • PVB trimming and polishing line windshield process

  PVB කැපීම සහ ඔප දැමීම රේඛා වින්ඩ්ෂීල්ඩ් ක්‍රියාවලිය

  යෙදුම් ක්ෂේත්‍ර: වාහන වීදුරු
  වර්ගය:වීදුරු රෙදි සෝදන සහ වියළන යන්ත්‍ර
  වීදුරු අවශ්‍යයි: PVB අන්තර් ස්ථරය සහිත ලැමිෙන්ටඩ් වින්ඩ්ෂීල්ඩ්
  ආදර්ශ අංකය.: FZPVBT-A
  උපරිම වීදුරු ප්‍රමාණය: 1850*1250 mm අවම වීදුරු ප්‍රමාණය: 1100*400 mm
  වීදුරු ඝණකම: 3mm - 6 mm
  කණ්නාඩි දිශානතිය: පියාපත් පහළට
  වංගුවේ ගැඹුර: උපරිම. 350 මි.මී